Nýty

Nýty zřejmě mají v celé nabídce kovového zboží kromě šroubů nejrůznějších tvarů a velikostí nejšírší rozsah použití. Jeden z nejslavnějších příkladů použití těchto konstrukčních prvků je Eiffelova věž v Paříži, kde jsou nýty jak konstručním, tak i estetickým předmětem. Na konstrukci věže bylo použito celkem dva a půl milionu nýtů vyrobených na objednávku, prostřednictvím kterých se spojilo více než 18 tisíc železných částí. Jaká byla jejich cena, není známo, ale ta 324 m vysoká a 10 tisíc tun těžká věž je spolehlivým důkazem, že nýty jsou vynikající spojovací prvek. 

 

Použitelnost nýtů v konstrukci

Nýty jsou deformovatelné prvky, které se používají ke spojování dvou nebo více částí a mohou být ze stejných nebo různých materiálů. Takový spoj se vytvoří tím, že se nýt vloží do vyvrtaného otvoru a potom dvoustranně nebo jednostranně deformuje. Tím jsou jednotlivé části trvale spojené a připojené. Nýty různých tvarů a velikostí se používají v loďařství, stavebnictví, v leteckém, kožedělném, automobilovém, nábytkářském a elektrotechnickém průmyslu, nýtované jsou dokonce i některé mosty, domácí spotřebiče, kartonové výrobky a další četné předměty. Ve společnosti Zakrajšek d. o. o. vám na zakázku vyrobíme různé nýty různých tvarů a materiálů, jejich cena se však liší v závislosti na velikosti, materiálu a tvaru produktu.

 

Tvar, materiál a velikost nýtů

V zásadě můžou být nýty jako spojovací prvek takové velkosti, jak to vyžaduje celková konstrukce. Ve společnosti Zakrajšek d. o. o. vyrábíme nýty na zakázku, jejich průměr a délka jsou u jednotlivých druhů pak následující:

  • plné nýty: průměr od Ø 0,6 až do Ø 7 mm; délka až do 75 mm
  • duté nýty: průměr od Ø 4 až do Ø 6 mm; délka až do 35 mm
  • poloduté nýty: průměr od Ø 2 až do 7 mm; délka až do 70 mm

 

U nás lze objednat nýty z následujícíh materiálů:

  • železo (Fe)
  • měď (Cu)
  • mosaz (CuZn)
  • hliník (Al)
  • hliník a hořčík (AlMg)
  • stříbro (Ag)


Kromě toho si můžete nýty objednat i v jiných verzích, například slepé nýty a nýty z neželezných kovů. Cena nýtů je stanovena na základě rozměrů a materiálu. 

 

Výhody nýtování

Nýty se vloží do otvoru, který je o něco větší, než je průměr nýtu, a deformují se na jedné nebo na obou stranách. Oba prvky jsou tím spojené, nýty ale také přenášejí provozní zatížení. Velkou výhodou nýtování je umožnění spojování prvků z různých materiálů. Teplota neovlivňuje strukturu nýtovaných částí, k tepelným deformacím nýtů nedochází, kromě toho spojení přenáší zatížení také třecími silami mezi kontaktními plochami jednotlivých spojených prvků. Pro kvalitní nýtování jsou nejvhodnější nýty vyobené na míru. V případě otázek u výběru materiálu a rozměrů jsme vám vždy k dispozici.