Optická kontrola výrobků

Strojové vidění popř. optická kontrola výrobků.

Ve společnosti Zakrajšek, s. r. o., máme k dispozici systém strojového vidění pro 100% optickou kontrolu kvality produktů a automatizované balení produktů.

Kontrola kvality je při výrobě produktů vždy nesmírně důležitá. Vede především ke spokojenosti zákazníka, který tyto produkty začne používat. Smyslem komplexního zajištění kvality je během celého procesu výroby nabídnout produkty odpovídající požadavkům zákazníka. Od návrhu ke vzniku až po jejich finální výrobu.

 

Poptávka

Technologie 100 % optického řízení ve výrobě

Strojové vidění popř. optická kontrola výrobků se týká použití zařízení a systémů, které využívají optické metody revize a kontroly výrobků. Tato technologie umožňuje rychlou a přesnou kontrolu kvality, identifikaci závad a automatické odstranění nevhodných výrobků z výrobního procesu. Strojové vidění je zavedeno již do průmyslového prostředí, které je při kontrole a detekci vad výrobků velmi spolehlivým faktorem. Budoucnost strojového vidění v průmyslu přináší zvýšenou produktivitu, rychlejší výrobu, velké množství zpracovaných dat a v případě vadných výrobků rychlé a přesné rozhodnutí o kvalitě produktu. Optická kontrola výrobků se ve výrobě, během které je rychlá a přesná kontrola kvality rozhodující, často používá a to především v případě výroby velkého množství produktů.

Technologie 100 % optického řízení ve výrobě

Používání strojového vidění v naší výrobě

Používání strojového vidění v naší výrobě

Veškeré naše výrobky jsou opticky kontrolovány. Navolené parametry softwaru produkt zkontrolují a na základě pořízených dat vyhodnotí jednotlivý produkt jako vhodný nebo ho vyřadí jako vadný, přičemž se na monitoru zobrazí výsledek vyhodnocení. V případě odchylek rozměrů výrobku od tolerance stroj automaticky vadný výrobek vyřadí. Odpovídající výrobky pak zabalí podle předem stanovených parametrů.

Pokud si přejete, abychom provedli optickou kontrolu vašich výrobků, nás neváhejte kontaktovat.